Subsidieloze tender Nederlands windpark op zee

De tender voor het windpark Hollandse Kust (zuid) kavels I en II zal dit najaar eerst starten als een procedure zonder subsidie. Dit liet minister Kamp van Economische Zaken zojuist in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Voor deze tender kunnen marktpartijen een bod uitbrengen voor de realisatie van het windpark zonder subsidie. Wanneer er geen geschikt bod binnenkomt in deze procedure, dan zal daarna een tender procedure starten mét subsidie.

Meer informatie over de subsidieloze tender Nederlands windpark op zee vindt u ook bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo).