KIMO conferentie Geen Plastic op Zee 30 nov

Op 30 november 2017 vindt in Scheveningen een conferentie plaats over wat gemeenten gezamenlijk met andere partijen kunnen doen om de plasticvervuiling van onze zee via rivieren tegen te gaan.

Inspirerende presentaties, mooie voorbeelden en de mogelijkheid voor gezamenlijke acties.

De conferentie is bedoeld voor gemeenten langs de kust en de rivieren, waterschappen, provincies, rijksoverheid en maatschappelijke organisaties

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Vereniging van kustgemeenten (KIMO Nederland/België) in samenwerking met VNG International en Rijkswaterstaat

Deze activiteit draagt bij aan “Gemeenten4Global Goals”.

Programma

1. Welkom en opening:

Robert te Beest (voorzitter KIMO Nederland en België)

2. Plastic in de Rijn vanaf bron tot monding:

Plastic Soup Surfer dhr. Merijn Tinga

3. Een achtergrondschets van de plasticvervuiling van rivieren en zeeën

a. Het probleem van plastic in rivieren:

dhr. prof. dr. Dick Vethaak (Deltares/IVM-VU )

b. Internationaal en nationaal kader: ontwikkelingen bij OSPAR, EU, riviercommissies en RWS: mw. Frederieke Knopperts (RWS)

c. Gemeenten en Global Goals w.o. nr. 14: Leven in zee:

dhr. Gerrit Post (namens VNG, tevens wethouder op Urk)

4. Pauze (10 minuten)

5. De aanpak in de praktijk - Twee spraakmakende voorbeelden:

A. Naar een Schone Maas: dhr. Jos Penninx (voorzitter Ver. van Nederlandse Riviergemeenten, tevens burgemeester van Voorst)

B. De aanpak van het Haringvliet: mw. Karen van Burg (RWS)

6. Wat kan uw organisatie doen om dit probleem effectief aan te pakken?

a. Workshops in 4 groepen

b. Plenaire terugkoppeling

7. Afspraken voor de toekomst

8. Sluiting

9. Borrel

Uw moderator: dhr. Mike Mannaart

De werkgroepmoderators: mw. Karen van Burg (RWS),

mw. Maria van der Harst (VNGi) en dhr. Jan Joris Midavaine (KIMO).

Nadere informatie:

Datum: 30 november 2017

Tijd: 13.00 – 17.00 uur (inclusief netwerkborrel)

Locatie: Paviljoen De Witte, Pellenaerstraat 4, 2586 EK Den Haag

Opgave: www.odijmond.nl/congres

Voor meer informatie: jdijk@odijmond.nl

Bereikbaarheid: de locatie is goed bereikbaar met het OV. Parkeren voor

de deur kan slechts beperkt, maar er zijn parkeermogelijkheden o.a. in de

parkeergarages van het Kurhaus en het Circustheater