Informatie over doorvaart en medegebruik bestaande windparken

In het Nationaal Waterplan 2016-2021 is aangegeven dat de bestaande operationele offshore windparken in 2017 onder voorwaarden zullen worden opengesteld voor doorvaart en medegebruik. Dit vanwege de steeds groter wordende ruimteclaim van windparken op zee in de toekomst en in relatie tot andere gebruiksfuncties en een optimaal ruimtegebruik van de zee.

In de afgelopen periode is gebleken dat voor een verantwoorde en gedragen implementatie van doorvaart en medegebruik in de bestaande windparken behoefte is aan een second opinion wat betreft het maatregelenpakket en de bijbehorende risico’s. Deze wordt momenteel uitgevoerd. Als gevolg hiervan zal openstelling van de windparken niet meer in 2017 plaatsvinden.

Publicaties en documenten

Kamerbrief doorvaart en medegebruik van bestaande windparken op zee