Windparken in ontwikkeling

In september 2014 heeft het kabinet in de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee twee gebieden aangewezen voor de bouw van windmolenparken op zee: Hollandse Kust (1.412 km2) en Ten Noorden van de Waddeneilanden (200 km2). Al eerder werden nog twee gebieden gereserveerd voor windenergie: IJmuiden Ver (1.170 km2) en Borssele (344 km2).

Het kabinet koos in 2014 drie locaties waar de ontwikkeling van windparken op zee zou gaan plaats vinden: windenergiegebied Borssele (voor de kust van Zeeland) en 2 deelgebieden van windenergiegebied Hollandse Kust (Hollandse Kust (zuid) en Hollandse Kust (noord)).

De windparken krijgen via standaardplatforms met een capaciteit van 700 megawatt (MW) een aansluiting op het elektriciteitsnet. Deze drie windenergiebieden moeten in 2023 gereed zijn en 3,500 MW energie genereren. Met deze keuze wordt het doel uit het Energieakkoord om meer windenergie te genereren en een kostenreductie te realiseren gehaald.

De overige gebieden zijn beschikbaar voor de ontwikkeling van windenergie op zee na 2023. Het kabinet heeft in december 2016 in zijn Energieagenda besloten tot het voorbereiden van plannen voor minimaal 7000 Megawatt aan extra te bouwen windparken vanaf 2024 tot en met 2030.

Omvang

Die plannen, beschreven in 'Routekaart windenergie op zee 2030', gaan over in totaal circa 6,1 GW. Het gaat om de gebieden:

  • Hollandse Kust (west) met een vermogen van 1,4 GW de ingebruikname zou moeten plaatsvinden in 2024-2025
  • Ten noorden van de Wadden-eilanden met een vermogen van 0,7 GW, de ingebruikname staat gepland in  2026

IJmuiden Ver, met circa 4,0 GW het grootste windenergiegebied, waarvan de ingebruikname in de periode 2027-2030 zal plaats vinden. Van circa 0,9 GW is de locatie nog niet bepaald.