Bestaande windparken

In het Nederlandse deel van de Noordzee zijn vijf windparken in gebruik. De Nederlandse overheid zal komende jaren  de bouw van meer windparken mogelijk maken.

Samen leveren de vijf windparken Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ), Prinses Amaliawindpark (PAWP), windpark Luchterduinen (LUD)  en de Gemini-windparken Buitengaats en ZeeEnergie in totaal met  289 turbines 957 MW stroom aan  1.160.000 huishoudens.

Tabel windparken

Tabel bestaande windparken
item OWEZ PAWP LUD Gemini
aantal turbines 36 60 43 150
vermogen turbine (MW) 3 2 3 4
vermogen windpark (MW) 108 120 129 600
aantal huishoudens 100.000 125.000 145.000 785.000
oppervlakte (km2) 27 14 16 70
aanvang bouw 2005 2006 2013

2016

aanvang in gebruik 2007 2008 2015 2017
locatie

Egmond

aan Zee

IJmuiden Noordwijk

noorden

Wadden-

eilanden

afstand tot kust (km)

15-18

19-24 18-24

55

zichtbaar vanaf kust

ja

ja ja

nee

eigenaar Vattenfall Eneco Eneco e.a.

Northland e.a.