Podcast luistertip: gesprek met mariene ecoloog over effecten van windenergie op zee op het ecosysteem

“Alles wat je grootschalig doet heeft effecten en je zult goed moeten nagaan wat we met zijn allen acceptabel vinden.” Dat zegt mariene ecoloog Luca van Duren (Deltares) in een gesprek met journalist Remco de Boer. Hij wil meer weten over het onderzoek dat Van Duren doet naar de effecten op het ecosysteem van de Noordzee bij grootschalige ontwikkeling van windenergie op zee. Het gesprek is terug te luisteren in een podcastserie van Studio Energie over klimaat en energie.

In 2050 moeten de windparken op het Nederlandse deel van de Noordzee zo’n 70 gigawatt aan energie leveren. Dat is de ambitie van het huidige kabinet. De huidige parken leveren nu 4 gigawatt. Wat is de impact van die enorme ontwikkeling van offshore windenergie op het mariene ecosysteemeffect? Dat is een van de vragen waar het Windenergie op zee ecologisch programma (Wozep) het antwoord op zoekt. Het is ook een van de vragen die Remco de Boer aan Van Duren stelt. Het onderzoek waar zij en haar collega’s van Deltares aan werken doen zij in opdracht van Wozep.

Luca van Duren
Luca van Duren

Algen aan de basis

“Als je heel veel windmolens op zee gaat zetten begin je aan de fysica van de Noordzee te rommelen”, zo legt Luca van Duren uit. Ze doelt daarmee op effecten op bijvoorbeeld de gelaagdheid van het zeewater, waar het onderzoek zich onder meer op richt. Windmolens zorgen voor meer menging van de zeewaterlagen en daardoor voor wat minder gelaagdheid. Over wat daar de precieze gevolgen van zijn, moet het onderzoek veel nieuwe kennis opleveren. Wat is bijvoorbeeld de impact op de groei van algen, dus op de basis van het hele voedselweb? Want als aan die basis iets verandert, werkt dat door naar alle diersoorten, dus ook naar de beschermde diersoorten. Volgens Van Duren hebben we al grote stappen gezet maar moeten we ook nog heel veel leren. De journalist legt Van Duren het vuur na aan de schenen, maar de ecoloog laat zich niet uit het veld laat slaan.

Meer weten?

Luister de podcast bijvoorbeeld via deze link. Of via de website van Studio Energie: podcast van 27 juni 2023.

Het Windenergie op zee ecologisch programma wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Je leest er meer over op het Noordzeeloket.