Windparken in gebruik

In het Nederlandse deel van de Noordzee zijn vijf windparken in gebruik.

Samen leveren de vijf windparken Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ), Prinses Amaliawindpark (PAWP), windpark Luchterduinen (LUD)  en de Gemini-windparken Buitengaats en ZeeEnergie in totaal met  289 turbines met een totaal vermogen van 957MegaWatt stroom aan 1.160.000 huishoudens

Openstelling windparken

Vanaf 1 mei 2018 zijn drie windparken voor de Nederlandse kust toegankelijk voor schepen met een lengte tot 24 meter. Het gaat om OWEZ en PAWP voor de kust van IJmuiden en windpark Luchterduinen voor de kust van Noordwijk.

Zie voor meer informatie Doorvaart en medegebruik.

Windparken op zee

Tabel windparken op zee
item OWEZ PAWP LUD Gemini
aantal turbines 36 60 43 150
vermogen turbine (MW) 3 2 3 4
vermogen windpark (MW) 108 120 129 600
aantal huishoudens 100.000 125.000 145.000 785.000
oppervlakte (km2) 27 14 16 70
aanvang bouw 2005 2006 2013

2016

aanvang in gebruik 2007 2008 2015 2017
locatie

Egmond

aan Zee

IJmuiden Noordwijk

noorden

Wadden-

eilanden

afstand tot kust (km)

15-18

19-24 18-24

55

zichtbaar vanaf kust

ja

ja ja

nee

eigenaar Vattenfall Eneco Eneco e.a.

Northland e.a.

website OWEZ PAWP LUD

Gemini