Net op zee

Net op zee

Als netbeheerder op zee is TenneT verantwoordelijk voor het aansluiten van de nieuwe windparken op zee op het landelijk hoogspanningsnet. Hiertoe bouwt TenneT in de drie windgebieden op de Noordzee tussen 2019 en 2023 vijf identieke platformen: 2 platformen in windenergiegebied Borssele, 2 platformen in windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) en een platform in Hollandse Kust (noord). De standaardisatie van deze platformen zorgt voor een aanzienlijke besparing van de kosten voor ontwikkeling, bouw en onderhoud.

Platformen

Op elk platform kan in totaal 700 MW worden aangesloten, via twee 220 kV-wisselspanningskabels. De energie die de windparken opwekken wordt op het platform verzameld en via deze kabels getransporteerd naar een hoogspanningsstation op het vasteland. De kabels komen in de zeebodem en vanaf de kust ondergronds op land te liggen. Via het landelijk 380 kV-hoogspanningsnet gaat de windenergie naar de Nederlandse huishoudens.

Het net op zee bestaat per windpark uit:

  • een platform op zee (transformatorstation)
  • elektriciteitskabels van het platform door de zeebodem en ondergronds vanaf de kust naar een nieuw te bouwen transformatorstation
  • een transformatorstation nabij een bestaand hoogspanningsstation
  • een (ondergrondse) aansluiting op het hoogspanningsnet

Meer informatie