Net op Zee

Op grond van de Elektriciteitswet 1998 is TenneT op 23 maart 2016 (Staatsblad 2016-116) aangewezen als de beheerder van het net op zee. TenneT zorgt voor de aansluiting van de nieuwe windparken op zee op het landelijk hoogspanningsnet en voor het transport van de met wind opgewekte elektriciteit. Hiertoe plaatst TenneT in de 3 windgebieden op de Noordzee tussen 2019 en 2023 5 identieke platformen: 2 platformen in windenergiegebied Borssele, 2 platformen in windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) en 1 platform in Hollandse Kust (noord). De standaardisatie van deze platformen zorgt voor een aanzienlijke besparing van de kosten voor ontwikkeling, bouw en onderhoud.

Het net op zee bestaat per windpark uit:

  • een platform op zee (transformatorstation)
  • elektriciteitskabels van het platform door de zeebodem en ondergronds vanaf de kust naar een nieuw te bouwen transformatorstation
  • een transformatorstation nabij een bestaand hoogspanningsstation
  • een (ondergrondse) aansluiting op het hoogspanningsnet

Net op zee - verbinding naar land

Platformen

Op elk platform kan in totaal 700 MW worden aangesloten, via twee 220 kV-wisselspanningskabels. De energie die de windparken opwekken wordt op het platform verzameld en via deze kabels getransporteerd naar een hoogspanningsstation op het vasteland. De kabels komen in de zeebodem en vanaf de kust ondergronds op land te liggen. Via het landelijk 380 kV-hoogspanningsnet gaat de windenergie naar de Nederlandse huishoudens.