Windenergiegebied IJmuiden Ver

Een deel van het in het Nationaal Waterplan aangewezen windenergiegebied IJmuiden Ver is verkaveld in 4 kavels.

Hierin wordt het mogelijk per kavel een windpark van 1000 MW te realiseren. De start van de procedure voor het opstellen van de NRD is eind 2021 voorzien.


Infographic 6-1 Windenergiegebied tnv IJmuiden ver full