Ten noorden van de Waddeneilanden

In het windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden is nu reeds het windpark Gemini gebouwd.

Er is in dit gebied nog plaats voor een windpark van 700 MW. De concept NRD voor dit project zal in het derde kwartaal van 2020 worden gepubliceerd.


Infographic 6-1 Windenergiegebied tnv Waddeneilanden full