Hollandse Kust (zuid)

Windenergiegebied HKz

Windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) buiten de 12 mijlszone is aangewezen in het Nationaal Waterplan 2009-2015. In dit deel bevinden zich de kavels I en II. In de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust is een strook tussen de 10 en 12 zeemijl aan het gebied Hollandse Kust (zuid) toegevoegd, waarin zich kavel III en IV HKz grotendeels bevinden. Het totale windenergiegebied beslaat 356 km², dit is inclusief het reeds bestaande windpark Luchterduinen. Het gebied bestaat uit vier kavels die ruimte bieden voor een gezamenlijk vermogen van circa 1.400 MW.

Kavels
De vergunningen voor alle kavels van windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) zijn uitgereikt aan Vattenfall.

Van MER naar kavelbesluit

Alle rapporten en besluiten kunt u vinden op de website van RVO Bureau energieprojecten. Hier vindt u onder andere:

  • de Notitie Reikwijdte en Detailniveau;
  • het Milieueffectrapport;
  • de kavelbesluiten.