Hollandse Kust (west)

Dit windenergiegebied bestaat uit 2 kavels waar windparken met een vermogen van 700MW gebouwd kunnen worden.

Er wordt op dit moment gewerkt aan Milieueffectrapporten voor de kavels van windenergiegebied Hollandse Kust (west). Wanneer deze zijn afgerond kunnen de kavelbesluiten worden opgesteld. Naar verwachting zal het ontwerpkavelbesluit na de zomer van 2020 gepubliceerd worden.


Infographic 6-1 Windenergiegebied Hollandse Kust West full