Borssele

Windenergiegebied

Het windenergiegebied Borssele voor de kust van Zeeland is het eerste gebied dat ontwikkeld wordt om de doelen te behalen  om meer duurzame energie te gebruiken. Het gebied heeft een oppervlakte van 344 km2. Het energiegebied zal bestaan uit twee windparken en een innovatiekavel. Samen kunnen de windparken met 171 windturbines een vermogen van bijna 1.500 Megawatt produceren, genoeg om meer dan 1,8 miljoen huishoudens van elektriciteit te voorzien.

Van m.e.r. naar kavelbesluit

Voor het Milieueffectrapport, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, de ontwerpkavelbesluiten, de Zienswijzen op ontwerpkavel-besluiten en de Definitieve kavelbesluiten zie de site van rvo.nl:

Tabel

Basisgegevens windenergiegebied Borssele
item kavel I, II kavel III, IV totaal kavel V
aantal turbines 94 77 171 2
vermogen per turbine (MW) 8 9,5 9,5
vermogen per windpark (MW) 752 731,5 1.483,5 19
aantal huishoudens 1.000.000 825.000
oppervlakte (km2) 138 344
aanvang bouw 2019 2019 2020
aanvang in gebruik 2020 2021 2021
eigenaar Orsted Borssele 1 Blauwwind II Two Towers
website Orsted

Kavel V is een innovatiekavel.

Blauwwind II C.V. - consortium: Shell, Van Oord, Eneco, Diamond Generating Europe.

Two Towers B.V. - consortium: Van Oord Renewable Finance, Investri Offshore, Green Giraffe Holding.