Borssele

Windenergiegebied

Het windenergiegebied Borssele voor de kust van Zeeland is het eerste gebied dat ontwikkeld wordt om de doelen te behalen  om meer duurzame energie te gebruiken. Het gebied heeft een oppervlakte van 344 km2. Het energiegebied zal bestaan uit twee windparken en een innovatiekavel. Samen kunnen de windparken met 171 windturbines een vermogen van bijna 1.500 Megawatt produceren, genoeg om meer dan 1,8 miljoen huishoudens van elektriciteit te voorzien.

Kavels

De vergunning voor de kavels van windenergiegebied Borssele zijn uitgereikt aan:

  • Borssele I/II: Ørsted
  • Borssele III/IV: Blauwwind
  • Borssele V: Two Towers

Van MER naar kavelbesluit

Alle rapporten en besluiten kunt u vinden op de website van RVO Bureau energieprojecten. Hier vindt u onder andere:

  • de Notitie Reikwijdte en Detailniveau;
  • het Milieueffectrapport;
  • de kavelbesluiten.