Windparken in ontwikkeling

Windenergie op zee tot 2030

Nederland werkt aan meer windenergie op zee en draagt zo bij aan het verwezenlijken van de hernieuwbare energiedoelstellingen.

Energieakkoord

Belangrijke stappen zijn gezet met het Energieakkoord voor duurzame groei uit 2013 . Vervolgens is met het Energierapport, de daaropvolgende Energiedialoog en de Energieagenda een basis gelegd voor het energiebeleid voor de langere termijn, richting 2050. De Wet windenergie op zee geeft het Rijk de mogelijkheid kavels uit te geven voor de ontwikkeling van windparken op zee. In lijn met de beleidsvoornemens om te komen tot 3.500 MW uit de eerste routekaart voor windenergie op zee zijn kavels uitgegeven in de windenergiegebieden Borssele en Hollandse kust (zuid en noord).

Bij de ingebruikname van windparken binnen deze kavels - zoals beschreven in de routekaart 2023 - wordt voldaan aan de doelstelling uit het Energieakkoord voor windenergie op zee, te weten circa 4.450 MW in 2023.

Routekaart 2030

In een tweede routekaart (2018), de routekaart 2030, zijn voor de periode 2024 – 2030 de hoofdlijnen geschetst om te komen tot een gezamenlijk extra vermogen van circa 7.000 MW aan windenergie op zee. Dit is in lijn met de Energieagenda uit 2016. Volgens de routekaart 2030 wordt ten minste 6.100 MW gerealiseerd in gebieden die al eerder zijn aangewezen in het nationaal waterplan. Het gaat om de gebieden Hollandse Kust (west), Ten noorden van de Waddeneilanden en IJmuiden Ver. Voor de resterende 900 MW zal het kabinet op een later tijdstip een besluit nemen.

Meer informatie

In de brief van 27 maart 2018 van de Minister van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer en de officiële bekendmaking vindt u meer over de Routekaart windenergie op zee 2030.


Windenergie op zee

Bestaande windparken

OWEZ                                         108 MW

PAWP                                         120 MW

Luchterduinen                         129 MW

Gemini                                       600 MW

totaal                                          957 MW

Routekaart 2023

Borssele                                1 .400 MW

Hollandse Kust (zuid)       1 .400 MW

Hollandse Kust (noord)        700 MW

totaal                                      3.500 MW

Routekaart 2030

Hollandse Kust (west)       1.400 MW

Ten noorden vd Wadden     700 MW

IJmuiden Ver                         4.000 MW

totaal                                       6.100 MW