Doorvaart en medegebruik

Vanaf 1 mei 2018 zijn drie windparken voor de Nederlandse kust toegankelijk voor schepen met een lengte tot 24 meter. Het gaat om het Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ) en Prinses Amalia Windpark (PAWP) voor de kust van IJmuiden en windpark Luchterduinen (LUD) voor de kust van Noordwijk.

Voorwaarden

Na 1 mei 2018 zijn de windparken alleen toegankelijk onder strikte voorwaarden. In de gedragscode, (pdf, 1.1 MB) voor veilig varen door windparken staan de regels en veiligheidstips om op een juiste manier door de windparken te varen.

Zie ook de regels (pdf, 30 kB) in het kort, de factsheet (pdf, 1.3 MB) en de voorlichtingsvideo:

Melden overtreding

Voor het melden van een waarneming van een mogelijke overtreding van de bepalingen die gesteld zijn aan doorvaart en medegebruik van windparken is hier een instructie (pdf, 51 kB) en een meldingsformulier overtreding windpark (doc, 77 kB).

Knipsel drie regels

Windparken die gesloten blijven

Ook na 1 mei 2018 blijven de Gemini-windparken Buitengaats en ZeeEnergie ten noorden van de Wadden gesloten gebied.

Medegebruik winparken nu en later

Er is een studie uitgevoerd met als doel het verkennen van toekomstig medegebruik in bestaande en geplande windparken binnen het Nederlands Continentaal Plat (NCP). Hierbij gaat het om het in kaart brengen van denkbare typen en soorten van (innovatieve) technologieën die in 2030 werkend kunnen zijn. Een tweede doel is het verkennen van eventuele indeling van de ruimte voor medegebruik in bestaande en geplande windparken binnen het NCP. Hierbij gaat het om het in kaart brengen van de mogelijkheden voor indeling binnen bestaande en geplande windparken (in ruimte en/of tijd) en eventuele onderscheid tussen windparken.