Doorvaart en medegebruik

Sinds 1 mei 2018 zijn drie windparken voor de Nederlandse kust toegankelijk voor schepen met een lengte tot 24 meter. Het gaat om het Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ) en Prinses Amalia Windpark (PAWP) voor de kust van IJmuiden en windpark Luchterduinen (LUD) voor de kust van Noordwijk.

Voorwaarden

De windparken zijn alleen toegankelijk onder strikte voorwaarden. In de gedragscode, (pdf, 1.1 MB) voor veilig varen door windparken staan de regels en veiligheidstips om op een juiste manier door de windparken te varen.

Evaluatierapport

Het huidige beleid in de windparken zijn geëvalueerd op basis van de monitoringsresultaten vanaf ingang van de beperkte openstelling. De hoofdvraag voor de evaluatie was: Leiden de regels en maatregelen tot doelrealisatie op een veilige, uitvoerbare en handhaafbare wijze? Doelrealisatie van de evaluatie is te bezien of het beleid voor openstelling van bestaande én nieuwe windparken voor meervoudig ruimtegebruik veilig gebeurt en of de daarvoor geldende regels en voorwaarden toereikend zijn of moeten worden aangepast.

Evaluatierapport bestaande windparken (pdf, 2.2 MB)

Zie ook de regels (pdf, 30 kB) in het kort, de factsheet (pdf, 1.3 MB) en de voorlichtingsvideo:

Melden overtreding

Voor het melden van een waarneming van een mogelijke overtreding van de bepalingen die gesteld zijn aan doorvaart en medegebruik van windparken is hier een instructie (pdf, 51 kB) en een meldingsformulier overtreding windpark (doc, 77 kB).

Knipsel drie regels

Windparken die gesloten blijven

De Gemini-windparken Buitengaats en ZeeEnergie ten noorden van de Wadden blijven gesloten gebied.

Medegebruik windparken nu en later

Er is een studie uitgevoerd met als doel het verkennen van toekomstig medegebruik in bestaande en geplande windparken binnen het Nederlands Continentaal Plat (NCP). Hierbij gaat het om het in kaart brengen van denkbare typen en soorten van (innovatieve) technologieën die in 2030 werkend kunnen zijn. Een tweede doel is het verkennen van eventuele indeling van de ruimte voor medegebruik in bestaande en geplande windparken binnen het NCP. Hierbij gaat het om het in kaart brengen van de mogelijkheden voor indeling binnen bestaande en geplande windparken (in ruimte en/of tijd) en eventuele onderscheid tussen windparken.