Viewer windmolens op de Noordzee

Het kabinet heeft drie gebieden gekozen waar de komende jaren windparken op zee worden ontwikkeld. Met deze keuze wordt het doel uit het Energieakkoord om meer windenergie op te wekken, zo goedkoop en zo snel mogelijk gehaald. De gebieden liggen voor de Zeeuwse kust en voor de Hollandse Kust.

Om de al eerder aangewezen gebieden voor Noord-en Zuid-Holland kosteneffectief te kunnen gebruiken, is extra ruimte nodig. Daarom wil het Kabinet een strook binnen de 10 en 12 nautische mijl toevoegen. Om die strook aan te wijzen is eind april 2015 een formele procedure tot herziening van het nieuwe Nationaal Waterplan 2015-2021 gestart. Het voornemen hiertoe en de Notitie Reikwijdte en detailniveau, waarin is beschreven wat in het Milieu Effect Rapport (planMER) onderzocht zal worden, heeft van 24 april tot en met 11 juni ter inzage gelegen.

Viewer

Zowel vertegenwoordigers van de kustgemeenten als andere geïnteresseerden hebben gevraagd om via internet zichtbeelden voor hun eigen omgeving te ontsluiten. Om dit mogelijk te maken heeft de rijksoverheid een viewer laten ontwikkelen. Met deze viewer krijgt u een beeld van het zicht op zee vanuit 17 kustgemeenten, onder verschillende weersomstandigheden, op diverse tijdstippen van de dag, vanuit diverse zichthoeken en met twee types windturbines.

Start windviewer windmolens op zee