Natura 2000 policy

On this page you can find files related to the Natura 2000 policy. Mostly in Dutch.

Documents and publications

Aanwijzingsbesluit Noordzeekustzone en Nota van Toelichting

Aanwijzingsbesluit Vlakte van de Raan

Aanwijzingsbesluit Voordelta

Definitieve doelen Noordzeekustzone, IMARES C050-11 (bijlage: Habitats Ameland)

Definitieve doelen Noordzeekustzone, IMARES C050-11 (hoofdrapport)

Definitieve doelen Noordzeekustzone, IMARES C050-11 (bijlage: Habitats Terschelling)

Definitieve doelen Noordzeekustzone, IMARES C050-11 (bijlage: zeer uitgebreid rapport met inhoudelijke details over de gebieden en soorten)

Definitieve doelen Noordzeekustzone, IMARES C050-11 (bijlage: Habitats Rottum)

Definitieve doelen Noordzeekustzone, IMARES C050-11 (bijlage: een poster met de belangrijkste natuurwaarden in het gebied)

Definitieve doelen Noordzeekustzone, IMARES C050-11 (bijlage: Habitats Schiermonnikoog)

Definitieve doelen Noordzeekustzone, IMARES C050-11 (bijlage: habitats Vlieland)

Definitieve doelen Noordzeekustzone, IMARES C050-11 (bijlage: habytats Texel )

Definitieve doelen Noordzeekustzone, IMARES C050-11 (bijlage: Habitattypen)

Discussiestuk stakeholdersbijeenkomst Doggersbank

ICES guidelines Cleaver Bank

ICES guidelines Dogger Bank

ICES guidelines Frisian Front

North Sea RAC agreement on fisheries management Dogger Bank

Report FIMPAS-DBSG voor ICES 02-10-2012 (Cover letter)

Request to ICES for advice on fisheries measures for Cleaver Bank and Frisian Frontr

Standard Data Form Cleaver Bank

Standard Data Form Dogger Bank

Standard Data Form Noordzeekustzone

Standard Data Form Vlakte van de Raan

VIBEG Sportvisserij binnen de grenzen van Natura 2000 - Aanvullende afspraken op het VIBEG akkoord over sportvisserij in de Noordzee kustzone en Vlakte van de Raan voor de ontwikkeling van natuur en visserij

VIBEG Vissen binnen de grenzen van Natura 2000 - Afspraken over het visserijbeheer in de Noordzeekustzone en Vlakte van de Raan voor de ontwikkeling van natuur en visserij

VIBEG Toegangs Beperkingen Besluit

VIBEG Bijlage bij Toegangs Beperkingen Besluit

Wijzigingsbesluit Natura 2000-gebied Noordzeekustzone