Ter inzage: Kavelbesluiten III en IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) tot en met vrijdag 2 maart 2018

Het Rijk heeft kavelbesluiten genomen voor twee windparken op zee. Beide zijn circa 350 MW groot en liggen in het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) zoals aangewezen in het Nationaal Waterplan en de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust. Deze twee windparken liggen op meer dan 18,5 kilometer uit de kust.

De kavelbesluiten, de MER’en en de andere onderliggende stukken zijn digitaal in te zien van vrijdag 19 januari 2018 tot en met vrijdag 2 maart 2018. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op een van de ontwerpkavelbesluiten kunnen nu beroep instellen tegen de kavelbesluiten. Zie ook de Staatscourant: Kb III HKz en Kb IV HKz