Zwevend stof

Legenda

Zwevendestofgehalten (levende organismen en dood materiaal dat na filtratie op een filter achterblijft) kunnen ook van een afstand worden bekeken. Er zijn satellieten die kleurverschillen in het zeewater in beeld brengen. Op basis van de reflectiebeelden van zulk meten-op-afstand (remote sensing) kunnen schattingen worden gemaakt van zwevendestofgehalten. Een groot voordeel van een foto uit de ruimte is de gelijktijdigheid. Met een schip kost het één tot twee weken om een beeld te krijgen van het zwevendestofgehalte in de Noordzee.
Zowel de winter- als de zomerkaarten laten zien dat de hoogste zwevendestofconcentraties zich voordoen vlak onder de continentale kust en in het mondingsgebied van de Theems.
Ook het relatief heldere water tussen Nederland en Engeland is op deze kaart goed te zien. Vooral de pluim die bij East Anglia de Engelse kust loslaat en oversteekt naar de Duitse bocht. Deze ‘East-Angliapluim’ passeert Terschelling op een afstand tussen de 50 en 150 kilometer.