Zoutgehalte

Legenda

Het water in de Noordzee is overal niet altijd even zout. Het gemiddelde zoutgehalte wordt beïnvloed door de menging tussen het instromende Atlantische water en de rivieren. Het Atlantische, zoute water, komt via het noorden en het zuiden de Noordzee binnen. Door meer wind in het noorden stroomt er ’s winters meer Atlantisch water de Noordzee binnen en is het gemiddelde zoutgehalte midden in de Noordzee hoger dan in de zomer.

Winterse zuidwestenwinden kunnen ook via het Kanaal meer Atlantisch water de Noordzee binnen sturen. Dat weerspiegelt zich in hogere zoutgehalten op de centrale Noordzee en in de Zuidelijke Bocht.

Het zoutgehalte van het binnenstromende Atlantische water wordt verlaagd door het instromende rivierwater. Dit verschijnsel is duidelijk zichtbaar langs de continentale kust.

Opvallend is ook het sterke seizoensverschil in het Skagerrak. Het hoge zoutgehalte in de winter wordt daar veroorzaakt doordat in de landen rondom het Skagerrak de meeste binnenwateren ’s winters bevriezen. Daardoor stroomt er minder zoet water richting Noordzee.

Wikipedia saliniteit