Waterdiepte Nederlands Continentaal Plat

Legenda

De diepte van de Noordzee neemt af van noord naar zuid van meer dan 200 meter bij de Shetlandeilanden en de kust van Noorwegen (in de Noorse Geul zelfs 700 meter) tot 20 meter bij de Nederlandse kust. Dit algemene patroon wordt onderbroken door de Doggersbank (diepte 25 m) in de centrale Noordzee en een relatief dieper deel (tot 40 m) tussen Nederland en Engeland.

De Noordzee is ontstaan op een plek waar de aardbodem al miljoenen jaren aan het dalen is. In het zuidelijke deel werd de bodemdaling gecompenseerd doordat rivieren als de Rijn en de Theems grote hoeveelheden zand en slib aanvoerden. In het noordelijke deel was de aanvoer van erosiemateriaal veel minder.

Het relief kreeg verder vorm tijdens de ijstijden. Schuivend landijs stuwde de Doggersbank en de Klaverbank op en liet op de Klaverbank stenen en grind achter. Het smeltwater schuurde dalen uit zoals de ten zuidoosten van de Klaverbank liggende Boyney Cut. Verder heeft het noordelijk deel van het NCP (Nederlands Continentaal Plat) een betrekkelijk vlakke zeebodem, vooral bij de Oestergronden. In het zuidelijk deel komen tot 10 meter hoge zandbanken voor.