Verspreiding van rivierwater

Legenda

Via de riviermondingen komt er zoet water in de Noordzee. Dat water wordt grotendeels meegevoerd door de sterke stroming vlak langs de kust. Langs de hele Nederlandse kust is zo minimaal 8 à 10% rivierwater aanwezig. Het Rijnwater overbrugt de afstand Hoek van Holland-Texel in gemiddeld een maand tijd.

De invloed van rivierwater is indirect af te lezen uit de wat lagere zoutgehalten op de plekken waar het instroomt (zie kaart “Zoutgehalte kust”).

Het rivierwater wordt verdund en vermengt zich met het zeewater. Het rivierwater van de Rijn blijft aan de Nederlandse kust door de grootschalige tegen de klok gerichte stroming in de Noordzee. Hierdoor wordt het rivierwater tegen de kust gedrukt en naar het noorden getransporteerd en mengt het niet geheel met al het Noordzeewater. Dat geldt ook voor voedingsstoffen en verontreinigingen.

De contourlijnen tussen de Oosterscheldekering en Texel worden bijna volledig bepaald door het Rijn- en Maaswater uit de Haringvlietsluizen en de Nieuwe Waterweg. De invloed van de Schelde, het Noordzeekanaal en het IJsselmeerwater is in dit gebied verwaarloosbaar. Dat de contouren parallel lopen aan de kustlijn komt doordat het rivierwater wordt meegevoerd door het oceaanwater dat vanuit het Kanaal naar de Duitse en Deense wateren stroomt.