Scholbox

Legenda

De scholbox is een gebied waarbinnen beperkingen worden gesteld aan de scholvangst. Het gebied is ongeveer 40.000 vierkante kilometer groot en ligt ten noorden van de Nederlandse en Duitse waddeneilanden, en ten westen van de Deense waddeneilanden.

De scholbox werd in 1989 ingesteld om jonge ondermaatse schol te beschermen. Aanvankelijk was de box in het tweede en derde kwartaal gesloten voor grote boomkorkotters, maar sinds 1994 zijn kotters met een vermogen van meer dan 300 pk er het hele jaar niet meer welkom.

Visserijbiologen verwachtten destijds zo’n 25 procent meer schol in de Noordzee te krijgen als gevolg van de maatregel. Deze verwachting is niet uitgekomen. Het eerste jaar verdubbelde het aantal schollen nog, de hoeveelheid jonge schol groeide met ongeveer 40 procent. Vanaf 1992 zette echter een forse daling in, die moet worden toegeschreven aan een verminderde groeisnelheid. De scholbox heeft niettemin effect. Het aantal jonge scholletjes in de box is, volgens berichten uit begin 1997, blijvend hoger dan vóór de instelling ervan. Onderzoek heeft verder aangetoond dat de verspreiding van schol in de box veranderd is. Zo is bijvoorbeeld een groot deel van de jonge, ondermaatse schol naar de grens van de scholbox getrokken.