PCB-concentratie

Legenda

Polychloorbiphenylen (PCB's (Polychloorbiphenylen)) is een verzamelnaam voor een groep van 209 kunstmatige, moeilijk afbreekbare en slecht oplosbare stoffen. Te hoge PCB (Polychloorbiphenylen)-gehalten hebben er in het verleden onder meer toe bijgedragen dat er minder jonge zeehonden werden geboren in de Waddenzee. In het oppervlaktesediment van de Nederlandse kustzone zijn de PCB (Polychloorbiphenylen)-concentraties de afgelopen jaren sterk teruggebracht.

PCB's (Polychloorbiphenylen) werden in de jaren twintig van de vorige eeuw voor het eerst geproduceerd. Door unieke eigenschappen zijn ze al snel in allerlei producten verwerkt: ze zijn slecht brandbaar, geleiden stroom slecht, en ze zijn moeilijk afbreekbaar.

PCB's (Polychloorbiphenylen) bereiken de Noordzee via de dump van baggerspecie, de atmosfeer en de rivieren. Tussen 1981 en 1996 zijn PCB (Polychloorbiphenylen)-concentraties in het oppervlaktesediment van de Nederlandse deel van de Noordzee met 69% gedaald.

Het deel van de kustzone met hoge PCB (Polychloorbiphenylen)-concentraties werd ook steeds kleiner. In 1986 vertoonden enkele locaties nog een concentratie boven 50 µg/kg. Nu wordt gestreefd naar een maximaal toelaatbare risicoconcentratie (MTR (maximaal toelaatbare risicoconcentratie)) van 20 µg/kg. Het grootste deel van de Nederlandse kustzone voldeed in 1996 aan die norm. Alleen bij de uitlaat van de Oude Rijn werd het MTR (maximaal toelaatbare risicoconcentratie)-niveau een paar keer overschreden. De internationale norm voor PCB's (Polychloorbiphenylen) is iets scherper: tussen de 1 en 10 µg/kg.