PAK-concentratie

Legenda

PAK's staat voor polyaromatische koolwaterstoffen. Onder deze noemer valt een hele groep verbindingen waarvan sommige giftig zijn. Ze ontstaan bij brand en zijn ook in olieachtige producten aanwezig. Ze lossen slecht op in water en blijven aan deeltjes in het water kleven. Op sommige plaatsen in de Nederlandse kustzone komen PAK's (polyaromatische koolwaterstoffen) nog steeds in te hoge concentraties voor.

De grootste bronnen van PAK's (polyaromatische koolwaterstoffen) liggen in de Noordzee zelf: bijvoorbeeld, de offshore-industrie en schepen die legaal en illegaal olieachtige producten overboord zetten. De bijdrage van de atmosfeer aan PAK (polyaromatische koolwaterstof)-gehalten wordt relatief hoog ingeschat, maar is nog onzeker.

In de periode 1986-1996 zijn de PAK-concentraties in de Nederlandse kustzone niet duidelijk gedaald. Op een aantal locaties werd in 1996 het maximaal toelaatbare risico (MTR) van 600 µg/kg nog steeds overschreden. Alleen vlak onder de kust zijn de concentraties in deze periode met 26% afgenomen. De hoogste overschrijding (met 40%) werd in de nabije kustzone geregistreerd. Op open zee was de hoogste concentratie 10% hoger dan het MTR.

Opvallend zijn de relatief hoge concentraties op de Oestergronden. Die zijn waarschijnlijk te wijten aan materiaal dat in dit rustige gebied bezinkt. Een deel van dit materiaal komt uit Engeland, een ander deel komt waarschijnlijk uit oude, oliehoudende boorgruisspoeling die bij olie- en gaswinning werd gebruikt.