Noordse Stormvogel

Legenda

De Noordse Stormvogel is een van de meest tot de verbeelding sprekende zeevogels op de Noordzee. Deze meesterzwever laat zich vooral in de late zomer en de herfst op de Noordzee zien, en dan vooral in de wat diepere gebieden.

De Noordse Stormvogel broedt verspreid over het noordelijk deel van het noordelijke halfrond. De wereldpopulatie wordt geschat op 15 tot 20 miljoen paar. In het Noord-atlantische gebied bevinden de belangrijkste kolonies zich op de rotskusten van IJsland en Schotland, waar ruim een half miljoen paar leven.

De vogel voedt zich met alles wat aan het oppervlak en in de bovenste waterlagen kan worden gevangen. De hoogste dichtheden worden gemeten in augustus tot en met november. De rest van het jaar worden ze wel gesignaleerd, maar in duidelijk lagere dichtheden, van 0,3 tot 0,4 exemplaren per km2. De hoogste dichtheden worden waargenomen in gebieden die dieper zijn dan 30 à 40 meter.