Macrobenthos

Legenda

In de Noordzee leven meer dan drieduizend soorten bodemdieren. Macrobenthos is de verzamelnaam voor bodemdieren die groter zijn dan één millimeter. Dit zijn onder andere borstelwormen, weekdieren, stekelhuidigen en kreeftachtigen. De beoordeling van de toestand van de bodemdierengemeenschap wordt vastgesteld via de biomassa (het totale gewicht per m2), dichtheid (aantallen per m2) en de diversiteit (aantal soorten per monster).

De hoeveelheid macrobenthos die in een bepaald gebied wordt aangetroffen, is afhankelijk van de diepte, het voedselaanbod, de samenstelling van het sediment en de watertemperatuur.

De biomassa is het hoogst op plekken met voedselrijk water: het Friese Front, de Voordelta en vooral de kustzone. Daar worden de bodemdieren gedomineerd door relatief grote (en dus zware) soorten, zoals Ensis en Spisula.

De totale dichtheid van macrobenthos varieert van 15 individuen per m2 in delen van de Voordelta tot 34.000 stuks ten zuidwesten van Texel. In de slibrijke gebieden langs de Nederlandse kust en in delen van de Oestergronden zijn de dichtheden hoger dan in de zandige gebieden van de Zuidelijke Bocht.

De diversiteit is dicht bij de kust wat lager dan verder op zee, behalve boven de Waddeneilanden. Het noordelijk deel van het NCP is daarnaast rijker dan de Zuidelijke Bocht. Grofweg liggen de aantallen, op enkele uitzonderingen na, ten noorden van Den Helder tussen 20 en 30, terwijl ze ten zuiden daarvan tussen 10 en 20 liggen.

Grofweg liggen de aantallen, op enkele uitzonderingen na, ten noorden van Den Helder tussen 20 en 30, terwijl ze ten zuiden daarvan tussen 10 en 20 liggen.