Kabeljauw

Legenda

Kabeljauw 1991-1995

Kabeljauw heeft een voorkeur voor water van rond de 10°C en komt overal in de Noordzee voor. Gewoonlijk zwemmen ze rond op een diepte van 150 tot 200 meter maar gaan wel tot 600 meter diep.

Kabeljauw kan een lengte van 1,6 meter bereiken en 40 kilo wegen. Ze jagen op andere vis, kreeftachtigen, inktvissen en wormen. Ze vormen scholen in ondiep water, waar ze zich voortplanten, en maken beperkte tochten op zoek naar voedsel.

De verspreiding van kabeljauw in de Noordzee is ingedeeld naar leeftijd. Langs de Nederlandse kust, in de Duitse Bocht en ten oosten van noordoost-Engeland komt vooral éénjarige kabeljauw voor. Kabeljauw van een jaar ouder zwemt daar ook rond, maar trekt ook verder de noordelijke Noordzee op. Vissen van drie jaar en ouder zijn vrijwel alleen te vinden in het noorden van de Noordzee.

Op de kaarten is aangegeven hoe de kabeljauw van vier jaar en ouder zich gedurende het jaar verspreidt. De gegevens zijn afkomstig van de International Bottom Trawl Survey (IBTS (Bottom Trawl Survey)).