HCB-concentratie

Legenda

Hexachloorbenzeen (HCB (hexachloorbenzeen)), ook wel lindaan genoemd, komt van nature niet in de Noordzee voor. HCB (hexachloorbenzeen) werd in het verleden als grondontsmettingsmiddel gebruikt en heeft een brede giftige werking op insecten. De HCB (hexachloorbenzeen)-concentraties in de Noordzee liggen vrijwel overal onder het maximaal toelaatbare risico.

De grootste bronnen van HCB (hexachloorbenzeen) in de Noordzee zijn aanvoer uit de Atlantische Oceaan en rivieren, en atmosferische depositie. In 1986 werden vooral in de nabije kustzone relatief hoge concentraties aangetroffen. Niet vreemd, omdat vooral via de Nieuwe Waterweg en het IJsselmeer Rijn- en Maaswater uitstroomt, waarin veel van de gebruikte HCB (hexachloorbenzeen)’s zaten.

Sinds 1986 zijn de concentraties sterk gedaald in het oppervlaktesediment van de Nederlandse kustzone. Werd het maximaal toelaatbare risiconiveau (MTR (maximaal toelaatbare risiconiveau): 5 µg/kg) in 1986 nog op een paar locaties vlak onder de kust overschreden, in 1996 is dit nergens meer het geval. Het streefniveau van het verwaarloosbare risico (VR: 0,05 µg/kg) is tot nu toe overal nog te hoog gegrepen.