Geografie

Legenda

Geografie Nederlands Continentaal Plat

Sommige gebieden op het Nederlands Continentaal Plat (NCP) onderscheiden zich qua diepte, vorm, samenstelling van de bodem of met andere kenmerkende eigenschappen van de omringende stukken zee. Deze gebieden zijn niet duidelijk begrensd, maar staan bij zeelieden, wetenschappers en vissers vanouds bekend onder een bepaalde naam.

De Doggersbank is een uitgestrekte ondiepte – op sommige delen maar 20 meter diep. De Klaverbank (30 à 40 meter diep) is een van de weinige plekken op het NCP waar grove materialen als grind en stenen de bodem bedekken. De Oestergronden is de naam van een tot 50 meter diep, slibrijk gebied dat aan drie kanten wordt omringd door een hogere zeebodem. De Bruine Bank is een van de hoogste en steilste zandruggen voor de Hollandse kust.

Andere bekende gebieden zijn:
Het Friese Front: het gebied ten noorden van Texel en Vlieland waar veel slib in het sediment zit.
De Kustzone: het gebied langs de kust dat minder dan 20 meter diep is.