Chroomconcentratie

Legenda

Chroom komt vooral via de industrie in het Nederlandse oppervlaktewater en daarmee in het oppervlaktesediment van de Noordzee terecht. De chroomconcentraties zijn de afgelopen jaren sterk gedaald en voldoen op verreweg de meeste locaties aan het niveau van het verwaarloosbare risico.

In 1999 kwam nog 34 ton chroom in het Nederlandse oppervlaktewater terecht. Dat bleek voor het overgrote deel (84%) voor rekening van de industrie te komen.

De chroomconcentraties zijn sinds het begin van de jaren tachtig sterk afgenomen. Ook het gebied waarin de hoogste concentraties worden gemeten, wordt steeds kleiner.

In 1996 lagen de chroomconcentraties in het oppervlaktesediment op alle locaties in de Nederlandse kustzone op het niveau van het maximaal toelaatbare risico (380 mg/kg (milligram per kilo)). De verwaarloosbare risicoconcentratie (VR (verwaarloosbare risicoconcentratie)) bedraagt 100 mg/kg (milligram per kilo) en wordt in de nabije kustzone nog op een paar plaatsen overschreden. Toch voldeed in 1996 al 70 à 80% van de locaties aan de VR (verwaarloosbare risicoconcentratie)-norm, tegenover slechts 10% in 1981.