Cadmiumconcentratie

Legenda

Net als veel andere stoffen in de Noordzee komt cadmium er van nature voor. Verhoogde concentraties hebben vaak een onnatuurlijke oorzaak. Via sigaretten, blikjes, leidingen, autobanden en batterijen komt cadmium in het oppervlaktewater en de atmosfeer terecht, en een deel daarvan wordt weer in de Noordzee afgezet. Cadmiumconcentraties komen hierdoor boven het natuurlijke niveau te liggen.

De grootste bron van cadmium in de Noordzee is Atlantisch water via het Kanaal (85 ton per jaar), gevolgd door de rivieren (14 ton) en de atmosfeer (10 ton). De cadmiumconcentraties in het Atlantische water zijn nauwelijks door menselijk handelen beïnvloed; de concentraties in rivierwater – met 80% – des te meer.

Het is wel erger geweest. Tussen 1981 en 1996 zijn cadmiumconcentraties in het oppervlaktesediment van de Noordzee met 71% gedaald. Vooral doordat de hoeveelheden cadmium in het Rijnwater, de baggerspecie en de atmosfeer fors zijn afgenomen.

Concentraties blijven nu overal ruim onder de 12 mg/kg (milligram per kilo) die als maximaal toelaatbare risicoconcentratie geldt. Sinds 1996 zijn er geen concentraties van meer dan 2 mg/kg (milligram per kilo) gemeten. De lat is inmiddels wel wat hoger gelegd: het beleid streeft naar verwaarloosbare risicoconcentraties (VR (verwaarloosbare risicoconcentraties)) van 0,8 mg/kg (milligram per kilo). Op een paar locaties vlak onder de kust zijn de concentraties nu nog 2,5 keer boven de VR (verwaarloosbare risicoconcentraties) in 1996.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Cadmium