Vergunningen olie en gas

Legenda

De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks onvolkomenheden bevatten. De initiatiefnemers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van gebruik van de informatie. Wij stellen het op prijs als u ons op de hoogte stelt van de fouten of problemen. Dit kan door een e-mail te sturen naar: noordzeeloket@rws.nl.

Aan de kaarten die zijn opgenomen op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.