Melding verontreiniging

Legenda

Melding van verontreiniging 1992-2002

Door een incident, bijvoorbeeld een aanvaring tussen twee schepen of een schip dat lading verliest, kunnen er olie of chemische stoffen in de Noordzee terechtkomen. Ook komt het voor dat platforms of schepen per ongeluk of met opzet olie in zee lozen. Van waargenomen verontreinigingen, veroorzaakt door lozing van minerale olie, wordt een schatting gemaakt van het volume. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een in internationaal verband (Bonn Agreement) vastgestelde methode.

Het vliegtuig van de Kustwacht surveilleert dagelijks boven de Noordzee om verontreinigingen op te sporen. Het is daartoe uitgerust met remote sensingapparatuur: Side Looking Airborne Radar (SLAR (Side Looking Airborne Radar)), een infraroodcamera, foto- en videoapparatuur, een multispectraalscanner en een nachtidentificatiecamera, waarmee het mogelijk is ook ’s nachts de identiteit van een (mogelijke) overtreder vast te leggen. Het aantal waargenomen verontreinigingen hangt samen met het aantal gevlogen uren. Naast chemische- en olieverontreiniging worden ook algenvlekken waargenomen. Dit laatste is van belang voor het tijdig onderkennen van hoge concentraties giftige algen.

De kaart laat de lokatie en type verontreiniging zien dat is waargenomen in de periode 1999 - 2002.