Boomkor

Legenda

Vissen worden op verschillende manieren bevist. Een makreel schiet in scholen door de zee, maar een schol scharrelt over de bodem. De boomkorvisserij richt zich op bodemleven en levert de grootste visserij-inspanning op het Nederlands Continentaal Plat. De kaart laat zien waar, gemeten in dagen per jaar.

Om jonge schol te beschermen is de Scholbox (zie kaart “Scholbox”) in de Duitse Bocht en ten noorden van Nederland voor de grotere boomkorschepen gesloten. In de scholbox en binnen de 12-mijlszone mogen alleen kleinere schepen (<301 pk) boomkorvissen op platvis. In de kustzone wordt ook op garnalen gevist en, tot op een diepte van 15 tot 20 meter, op schelpdieren. Dit betreft met name de vangst van de halfgeknotte strandschelp (Spisula) en mesheften (Ensis).

De visserij op de Noordzee wordt gereguleerd door middel van het Gemeenschappelijk Visserij Beleid (GVB (Gemeenschappelijk Visserij Beleid)) van de Europese Unie. Voor de meeste soorten is een TAC (Total Allowable Catch) (Total Allowable Catch) vastgesteld, een van de beleidsinstrumenten. De garnalen- en schelpdiervisserij kennen geen TAC (Total Allowable Catch).Scholbox