Blokindeling Nederlands Continentaal Plat

Legenda

Op de Noordzee wordt olie en gas gewonnen. De vergunningverlening voor exploratie naar en exploitatie van olie en gas is geregeld in de Mijnwet. In de Mijnwet wordt hierbij een indeling van het Nederlands Continentaal Plat (NCP (Nederlands Continentaal Plat)) gehanteerd, waarbij het NCP (Nederlands Continentaal Plat) wordt verdeeld in segmenten.

De segmenten worden van noord naar zuid aangegeven door de letters A tot en met T. De segmenten zijn gekoppeld aan de lengte- en breedtegraden. Zo bevat segment A het deel van het NCP (Nederlands Continentaal Plat) van 55 tot 56 Noorderbreedte en 3 tot 4 graden Oosterlengte. De segmenten zijn verdeeld in blokken van 10 minuten Noorderbreedte bij 20 minuten Oosterlengte (circa 400 km²). Deze blokken worden aangeven met de letter van het segment, aangevuld met een nummer van 1 tot 18.

De plaatsaanduiding met de blokindeling van het NCP (Nederlands Continentaal Plat) is ook bruikbaar gebleken voor andere gebruiksfuncties, zoals zandwinning en windenergie. Ook bij het geologisch onderzoek wordt gebruik gemaakt van de blokindeling.