Blokindeling ICES

Legenda

Een van de manieren om informatie over de Noordzee geografisch te sorteren, is de indeling in ICES-blokken. 
Al meer dan honderd jaar verricht de International Council for the Exploration of the Sea (ICES) onderzoek naar de visserij en naar de effecten die menselijk handelen op de visserij heeft. De aandacht gaat echter steeds meer uit naar effecten op het mariene ecosysteem in het algemeen.

Om informatie over de visserij zoals intensiteit en vangsthoeveelheden systematisch in te winnen en weer te geven, heeft ICES de zee in blokken verdeeld van een halve graad noorderbreedte bij een graad oosterlengte.