Onderzoek

Als de overheid natuurbeschermingsmaatregelen treft op de Noordzee, doet zij dat zorgvuldig en op grond van de actuele wetenschappelijke kennis die beschikbaar is. Om die reden werkt de overheid nauw samen met IMARES en ICES.

Onderzoek

IMARES (Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies) is een onderdeel van Wageningen UR. Het is een toonaangevend, onafhankelijk onderzoeksinstituut dat zich richt op strategisch en toegepast marien ecologisch onderzoek.

ICES (International Council for the Exploration of the Sea) coördineert en bevordert het mariene onderzoek op het gebied van oceanografie, het zeemilieu, het ecosysteem en de visbestanden in de Noordelijke Atlantische Oceaan. ICES is een netwerk van meer dan 1.600 wetenschappers van tweehonderd instituten. Die zijn door een intergouvernementele overeenkomst met elkaar verbonden en geven daarmee een meerwaarde aan de afzonderlijke nationale onderzoeksinspanningen.