Beschermde soorten

De Vlakte van de Raan is aangewezen als speciale beschermingszone voor de volgende zes diersoorten:

(door op de soortnaam te klikken opent een venster met foto en gegevens)

Zoogdieren:

bruinvis (Phocoena phocoena) – H1351
gewone zeehond (Phoca vitulina) – H1365
grijze zeehond (Halichoerus grypus) – H1364

Vissen:

fint (Alosa fallax) – H1103
rivierprik (Lampetra fluviatilis) – H1099
zeeprik (Petromyzon marinus) – H1095