Aanwijzingsbesluit

De Vlakte van de Raan is op 22 december 2008 aangemeld bij de Europese Commissie met het Standaard Data Formulier (pdf: 12 pagina's). Het Standaard Data Formulier bevat alle relevante gegevens over een aan te wijzen Natura 2000-gebied. Het maakt een gestandaardiseerde overdracht van informatie mogelijk tussen de Nederlandse overheid en de Europese Commissie.

Op 13 april 2010 is het ontwerp-aanwijzingsbesluit voor de Vlakte van Raan gepubliceerd. Het is te downloaden vanaf deze site. Na het afronden van de inspraakprocedure verschijnt een definitief aanwijzingsbesluit en geldt een periode van drie jaar tot het moment waarop voor het gebied het beheerplan gerealiseerd moet zijn.

In December 2010 is de Vlakte van de Raan officieel aangewezen als Natura 2000-gebied. Voor meer informatie zie het aanwijzingsbesluit en de bijbehorende kaarten.

In december 2011 is het VIBEG-akkoord getekend door vertegenwoordigers van de overheid, de visserijsector en de natuurbeschermingsorganisaties. Dit akkoord omvat een groot aantal afspraken die zullen worden vervat in het beheerplan voor de Vlakte van de Raan. Het beschrijft in principe zones die snel na het opheffen van het Europese verbod op de pulsvisserij worden gesloten voor de boomkorvisserij met wekkerkettingen en de garnalenvisserij, zones die open blijven voor visserijtechnieken die de bodem niet beroeren, gebieden waar innovatieve visserijtechnieken kunnen worden uitgeprobeerd, onderzoeksgebieden en gebieden waar de vissers vrij zijn in hun beroepsuitoefening. Dat laatste is slechts van tijdelijke duur, want in 2016 is ook op de Vlakte van de Raan de sleepnetvisserij met wekkerkettingen nergens meer toegestaan. Download hier het VIBEG-akkoord.