Grijze zeehond

Grijze zeehond (Halichoerus grypus) – H1364

Grijze zeehond

Het geschatte aantal grijze zeehonden in de Noordzee ligt rond de zeventienhonderd exemplaren. Ze zijn tijdens de periode van voortplanten en verharen (december tot maart) vaak op de zandplaten in de Waddenzee te zien. Omdat hun jongen niet kunnen zwemmen, kiezen ze voor de hoger gelegen platen die bij normaal hoogwater niet onderlopen. Ook buiten deze periodes komen volwassen zeehonden regelmatig op de zand­platen om te rusten.

De lengte van het mannetje ligt tussen 1,9 en 2,5 meter bij een gewicht van 170 tot 350 kg. Het vrouwtje wordt 1,6 tot 2,1 meter en tussen de 105 en 220 kg zwaar. Bij de geboorte is het jong 90 tot 105 centimeter lang. Het heeft een zoogtijd van 16 tot 21 dagen, waarna de moeder het jong verlaat.

Namen: grijze zeehond, kegelrob (NL), grey seal (GB), phoque gris (F), Kegelrobbe en grauer Seehund(D).

Ken­merkend voor de grijze zeehond is het torpedovormige lichaam en de grote kop. Bij de grijze zeehond lopen de neus­gaten bijna parallel, terwijl ze bij de gewone zee­hond een duidelijke V vormen. Tussen mannetjes en vrouwtjes is een markant verschil. Het mannetje heeft een donkere vacht, soms met lichte vlekken. Het vrouwtje is licht­gekleurd met donkere vlekken. De grijze zeehond heeft lange en zeer gevoelige borstelige snor­haren (vibrissae, van het Latijn voor trillen). Hij kan daarmee de waterbeweging voelen van een zwemmende vis, en zo ook met succes in troebel, diep of donker water jagen.

In het water is de grijze zeehond meestal alleen of in kleine, wijdverspreide groepjes. Vaak zijn ze te zien in een verticale houding – 'watertrappelend' – met alleen het hoofd boven water. Zijn voedsel bestaat voornamelijk uit vis en schaal- en weekdieren. Soms eet hij inktvis en een enkele keer zelfs vogels. Grijze zeehonden ondernemen regel­matige foerageer­tochten van soms honderden kilometers. Meestal duiken ze tot op een diepte van 25 meter, maar ze zijn ook wel waargenomen op dieptes van honderd meter. De maximale levensverwachting van een mannetje is 30 jaar en van vrouwtje meer dan 45 jaar.

De grijze zeehond staat op de Rode Lijst van zoogdieren, in de Habitatrichtlijn (bijlage II en V) en in de Conventie van Bonn en Bern.

Het profieldocument van deze soort vindt u in de Gebiedendatabase van EZ.