Bruine Bank

De Bruine Bank is gelegen in het westelijke deel van de Nederlandse Noordzee tegen de grens van het Verenigd Koninkrijk aan, ten hoogte van Amsterdam. Het is een dynamisch zandig gebied. Het vormt een kenmerkende verhoging in de diepe zee; het hoogste punt van de Bruine Bank ligt op 16 meter beneden zeeniveau. De algehele diepte varieert tussen de -16 en -50 meter. Daarnaast tref je hier zandduinen aan die wel tot 20 meter hoog kunnen worden vanaf de zeebodem.

De Bruine Bank is met haar natuurwaarden een aantrekkelijk gebied voor vogels, vissen en zeezoogdieren zoals bruinvissen. In de wintermaanden komen er enorm veel vogels af op het gebied door de hoge voedselbeschikbaarheid, waaronder alken en zeekoeten. Ook is het een belangrijk paaigebied voor bijvoorbeeld kabeljauw, haring en makreel.

Het gebied is vanuit de Vogelrichtlijn aangewezen voor:
- Jan-van-gent
- Grote jager
- Dwergmeeuw
- Grote mantelmeeuw
- Zeekoet
- Alk