Gebieden

De gebieden Voordelta en een deel van de Noordzeekustzone zijn momenteel al aangewezen als Natura 2000-gebied. De aanwijzing van de rest van de Noordzeekustzone en de Vlakte van de Raan is op 19 april 2010 in gang gezet.

Op de Noordzee zijn momenteel zes gebieden aangewezen als Natura 2000-gebied. Een zevende gebied is in de procedure om aangewezen te worden.

Het betreft drie gebieden in de kustzone en drie gebieden in de Nederlandse Europese Economische Zone buiten de territoriale wateren. Ook het nog aan te wijzen gebied Bruine Bank ligt verder op zee in de EEZ. Tezamen beslaan deze gebieden zo'n 19% van de Nederlandse EEZ, dat is een oppervlak van ongeveer 11.000 km², ofwel ruim een miljoen hectare.

De Natura 2000-gebieden op de Nederlandse Noordzee zijn:

Voordelta

De Voordelta beslaat een Noordzeegebied van ruim 900 km² voor de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden en strekt zich uit van de Maasvlakte tot aan de punt van Walcheren.

Noordzeekustzone

De Noordzeekustzone beslaat de hele noordelijke kuststrook van het Noord-Hollandse Bergen tot aan de Eems boven Rottum. Het gebied is aangewezen voor meerdere habitattypen en vele diersoorten.

Vlakte van de Raan

De Vlakte van de Raan is een habitatrichtlijngebied van circa 190 km² dat bestaat uit ‘permanent met zeewater van geringe diepte over­stroomde zand­banken, subtype Noordzee-kustzone’.

Doggersbank

De Doggersbank is een ondiepte die zich uitstrekt over de Engelse, Nederlandse, Duitse en Deense delen van de Noordzee. Alleen het Nederlandse deel is aangewezen als Natura 2000-gebied voor het habitattype ‘permanent met zeewater van geringe diepte over­stroomde zand­banken, subtype Doggersbank’.

Klaverbank

De Klaverbank is een habitatrichtlijngebied dat valt onder de ‘riffen van open zee’. Het is een zeegebied van circa 1.235 km² op circa 160 km ten noord­westen van Den Helder.

Friese Front

Het Friese Front ligt ongeveer 75 km ten noorden van Den Helder. Het is een zeegebied van circa 2.880 km² dat is aangewezen voor het beschermen van de zeekoet.