Gebieden

De gebieden Voordelta en een deel van de Noordzeekustzone zijn momenteel al aangewezen als Natura 2000-gebied. De aanwijzing van de rest van de Noordzeekustzone en de Vlakte van de Raan is op 19 april 2010 in gang gezet.

De vijf Natura 2000-gebieden die tussen 2010 en 2012 in de Noordzee worden gerealiseerd, omvatten samen 19% van de Nederlandse Exclusieve Economische Zone. Dat is een zeegebied van 10.260 km² ofwel ruim een miljoen hectare.

Het gaat met bovengenoemde gebieden om:

Voordelta

De Voordelta beslaat een Noordzeegebied van ruim 900 km² voor de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden en strekt zich uit van de Maasvlakte tot aan de punt van Walcheren.

Noordzeekustzone

De Noordzeekustzone bestaat uit ‘permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zand­banken, subtype Noordzee-kustzone’.

Vlakte van de Raan

De Vlakte van de Raan is een habitatrichtlijngebied van circa 190 km² dat bestaat uit ‘permanent met zeewater van geringe diepte over­stroomde zand­banken, subtype Noordzee-kustzone’.

Doggersbank

De Doggersbank is een ondiepte die zich uitstrekt over de Engelse, Nederlandse, Duitse en Deense delen van de Noordzee.

Klaverbank

De Klaverbank is een habitatrichtlijngebied dat valt onder de ‘riffen van open zee’. Het is een zeegebied van circa 1.235 km² op circa 160 km ten noord­westen van Den Helder.

Friese Front

Het Friese Front ligt ongeveer 75 km ten noorden van Den Helder, omvat een zeegebied van circa 2.880 km² en is uitsluitend vogelrichtlijngebied.