Recreatie en toerisme

De kust is de 'gouden rand' van de zee en trekt jaarlijks miljoenen bezoekers. De logiesverstrekkers langs Nederlandse kust ontvangen jaarlijks meer dan 5 miljoen gasten, en daar komen ook nog eens 8,5 miljoen dagrecreanten per jaar bij.

Recreatie en toerisme

Veruit de meeste van deze mensen komen voor ontspanning op het strand en de gezelligheid van de badplaatsen. Maar er zijn ook sportievelingen: wandelaars, paardrijders, hengelaars, (power)kiters, wind-, golf- en kitesurfers, jetskiers, catamaranzeilers, brandingkanoërs. Op druk bezochte delen van het strand is het vaak niet gemakkelijk om al deze groepen hun gang te laten gaan zonder dat er sprake is van hinder of gevaar. Voor die delen gelden vaak regels die bepalen wat waar is toegestaan.

De toeristen die echt van wal steken en wat verder de Noordzee opvaren vormen maar een fractie van de bovenbeschreven groep. Maar dit zijn wel de mensen die extra betrokken zijn bij wat er op zee gebeurt. Het gaat dan om sportvissers, duikers en zeegaande watersporters.

In Nederland zijn liggen 170 hengelsportschepen klaar in de havens. Veel van die schepen varen zo'n 300 keer per jaar uit met een groep sportvissers. Op de Noordzee is vooral de visserij bij wrakken populair, omdat daar mooie kabeljauw te vangen is. Andere veelgevangen vissen zijn makreel en zeebaars.

Duik de Noordzee schoon

Wat verder uit de woelige kustwateren is het water van de Noordzee onverwacht helder en kunnen duikers veel moois beleven. Nog niet zo lang geleden waren de meeste duikexpedities op de Noordzee puur recreatief. De duikers verkenden vooral de wrakken, op zoek naar bijzonder planten- en dierenleven of waardevolle voorwerpen uit de maritieme geschiedenis. Maar met de start van het project 'Duik de Noordzee schoon' is daar een actiedoel bij gekomen: steeds meer duikers worden betrokken bij de grote schoonmaak van de wrakken op de Noordzeebodem, die ontdaan worden van levensgevaarlijke spooknetten en verspeeld, giftig vislood.

De recreatieve watersport op de Noordzee is vooral het terrein van de zeezeilers, die vanuit havens als Scheveningen, Den Helder en Texel oversteken maken naar Engeland, Schotland, Denemarken of Noorwegen. Zij spelen nu en dan een belangrijke rol bij het waarnemen van bijzondere verschijnselen op de Noordzee.