Europees gemeenschappelijk viserijbeleid

Het huidige gemeenschappelijk visserijbeleid

De Europese Commissie heeft een belangrijke rol in het visserijbeleid voor de Noordzee. Daarom speelt Europa ook een belangrijke rol bij de totstandkoming van de maatregelen voor natuurbescherming die de Noordzeevisserij raken.

Europa ontwikkelde niet alleen het beleid en de juridische instrumenten voor de natuurbescherming op de Noordzee, maar is ook al vele jaren bevoegd om de visserij op de Noordzee bij te sturen. Dat gebeurt in het kader van het (Europees) Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Op de website van EZ vindt u actuele informatie over het Gemeenschappelijk Visserijbeleid.

Visserijbeleid

Herziening van het Europese visserijbeleid

In de komende jaren zal de discussie over het Gemeenschappelijk Visserijbeleid beheerst worden door de op handen zijnde herziening van het Europese visserijbeleid. Op de website van EZ vindt u  actuele informatie over de herziening.