Natuurbeschermingswet en Flora- en faunawet

De Nederlandse wetgeving is over het algemeen van toepassing op het Nederlandse grondgebied en de territoriale zee (tot twaalf zeemijl uit de kust).

Als Nederland beschermde natuurgebieden buiten de territoriale zee wil aanwijzen, moeten de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet van toepassing zijn op de Nederlandse Exclusieve Economische Zone (het gebied buiten de territoriale zee). Daarom heeft de toenmalige minister van LNV besloten om de Natuurbeschermingswet zo te wijzigen dat deze van toepassing is in de gehele Nederlandse Noordzee.

Een voorstel tot een dergelijke wijziging van de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet (pdf, 403 kB) is eind 2009 bij de Tweede Kamer ingediend. Na de val van de regering in het voorjaar van 2010 is de afhandeling van dit voorstel uitgesteld tot er weer een niet-demissionair kabinet in het zadel zit.