Beleid

Voordat de Nederlandse overheid beschermde natuurgebieden op de Noordzee kan instellen, stroomt er heel wat water naar zee.

Beleid

Talloze vragen moeten worden beantwoord en er moeten keuzen worden gemaakt: Welke zeegebieden willen we beschermen en waarom precies? Op welke leefgemeenschappen, zeezoogdieren, vissen of vogels richten we ons? Hoe zou die bescherming eruit moeten zien en hoe houden we in de gaten of die bescherming ook effect heeft?

De Noordzee – ook het deel dat tot het Nederlands grondgebied behoort – gebruiken we op heel veel manieren. Er varen talloze schepen uit allerlei landen. Uit het water vangen we vis. Uit de bodem winnen we olie en gas en in de bodem leggen we pijpleidingen en telefoon- en datakabels. Al die verschillende gebruiksvormen moeten bij het instellen van beschermde natuurgebieden worden meegewogen. Welke belangengroepen of belanghebbenden zijn er en wie moeten we bij de besluitvorming over deze gebieden betrekken? Welke wetenschappelijke informatie is er nodig?

Europese wet- en regelgeving

Dan is er de vraag welke Nederlandse wetten en regels daarvoor moeten worden gemaakt of aangepast. En bij welke onderdelen van de Europese wet- en regelgeving we kunnen of moeten aansluiten. Al deze vragen komen bij elkaar als er beleid gemaakt moet worden voor beschermde natuurgebieden op de Noordzee.