Wrakken in de Noordzee

De Noordzee herbergt waardevol archeologisch erfgoed. Zo liggen er duizenden wrakken, scheepswrakken maar ook vliegtuigwrakken, her en der als ware tijdscapsules op de Noordzeebodem verspreid. Van sommige wrakken is nog weinig over, terwijl andere nog nagenoeg intact op de zeebodem liggen. Van veel wrakken weten wij het bestaan nog niet, of is de exacte locatie nog onbekend.

Belang van wrakken

Elk wrak is uniek en heeft een eigen verhaal. Door de eeuwen heen zijn hier talloze schepen gezonken; van boomstamboten uit de prehistorie tot Vikingsschepen, van VOC schepen tot stoomschepen, van onderzeeërs tot voorpostboten, en van vissersboten tot recenter gezonken vrachtschepen. Tezamen geven deze wrakken inzicht in de maritieme geschiedenis van de Noordzee en zijn ze van cultureel belang.

Wrakken zijn ook hotspots van biodiversiteit, waar heel ander leven op voorkomt dan op de omliggende zandbodem. Dit maakt wrakken ook interessant voor vissers en duikers. Niet elk wrak is ecologisch gezien even waardevol. Dit hangt van verschillende factoren af, zoals de leeftijd van het wrak, het materiaal waaruit het wrak bestaat en de afstand van het wrak tot de kust.

Wrakken in vogelvlucht

De posters 'Wrakken in vogelvlucht' en ‘Wrakken in een notendop’ zijn bedoeld om meer bewustwording te creëren over het belang van wrakken en geeft een visueel beeld van de maritieme geschiedenis van de Noordzee. Op deze posters is per tijdsperiode een aantal wrakken op de kaart weergegeven. Per tijdsperiode is er telkens één wrak uitgelicht met een beknopte beschrijving en afbeelding.