Downloads

Download hier verslagen en artikelen over Noordzee 2050 Gebiedsagenda

Documenten en publicaties

Verslag Noordzee 2050 Gebiedsagenda

Newspaper North Sea 2050 Spatial Agenda

Themakaart Voedsel en Natuur Nationaal (concept, 26 februari 2014)

Themakaart Voedsel en Natuur Internationaal (concept, 26 februari 2014)

Themakaart Transport en Mobiliteit Nationaal (concept, 26 februari 2014)

Themakaart Transport en Mobiliteit Internationaal (concept, 26 februari 2014)

Themakaart Energie Nationaal (concept, 26 februari 2014)

Themakaart Energie Internationaal (concept, 26 februari 2014)

Themakaart Beleving Internationaal (concept, 26 februari 2014)

Presentatie Ecorys (26 februari 2014)

Presentatie Satellietgroep (26 februari 2014)

Uitnodiging (met (huiswerk)programma) zesde werkbijeenkomst NZ2050GA (26 februari 2014)

Vijfde Werkbijeenkomst NZ2050GA (6 februari 2014)

Uitnodiging (met (huiswerk)programma) vijfde werkbijeenkomst NZ2050GA (6 februari 2014)

Vierde Werkbijeenkomst NZ2050GA (22 januari 2014)

Uitnodiging (met(huiswerk)programma) vierde werkbijeenkomst Noordzee 2050 Gebiedsagenda (22 januari 2014)

Nieuwsbrief Integraal Beheer Noordzee nummer 18

Derde Werkbijeenkomst NZ2050GA (20 november 2013)

Mindmaps (20 november 2013)

Vijf knopen voor beleid (20 november 2013)

Tweede Werkbijeenkomst NZ2050GA (17 oktober 2013)

Noordzeegebiedsagenda 2050 is arrangeren van een nieuw verhaal (1 oktober 2013)

Eerste werkbijeenkomst NZ2050GA (25 september 2013)

Nieuwsbrief Integraal Beheer Noordzee nummer 17

Algemeen Overleg - Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee (24 april 2013)